Üyelik Sözleşmesi

 • 1. Taraflar 
 • - Afyondan.NET internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") 
 • 2. Sözleşmenin Konusu 
 • - İşbu Sözleşme’nin konusu Afyondan.NET yönetiminin sahip olduğu internet sitesi olan Afyondan.NET‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 
 • 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
 • - 3.1. Üye, Afyondan.NET internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Afyondan.NET bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
 • - 3.2. Üye, Afyondan.NET tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Afyondan.NET’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Afyondan.NET söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
 • - 3.3. Üye Afyondan.NET internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
 • - 3.4. Üye, Afyondan.NET internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
 • - 3.5. Afyondan.NET internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, yayınlanan ilan ve mekanlar, üyeler arası mesajlaşmaların içeriği tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Afyondan.NET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Afyondan.NET, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 • - 3.6. Afyondan.NET, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Afyondan.NET internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Afyondan.NET tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 • - 3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
 • - 3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Afyondan.NET'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Afyondan.NET’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
 • - 3.9. Afyondan.NET’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme/yayınlama hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Afyondan.NET’un hiçbir sorumluluğu yoktur. 
 • - 3.10. Afyondan.NET internet sitesi yazılım ve tasarımı Afyondan.NET mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
 • - 3.11. Afyondan.NET internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
 • - 3.12. Afyondan.NET, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Afyondan.NET'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Afyondan.NET web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
 • - 3.13. Afyondan.NET web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Afyondan.NET web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
 • - 3.14. Afyondan.NET, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Afyondan.NET web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • - 3.15. Bu sitedeki tüm yazı ve diğer materyaller Afyondan.NET tarafından oluşturulmuştur ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde korunmaktadır. Site yönetiminin yazılı izni alınmadan yazı ve görsellerin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, dağıtılması suç teşkil eder. Ancak yazının bir kısmının kaynak belirtilmesi ve yazının tamamının yayınlandığı sayfaya link verilmesi şartıyla yayınlanmasına izin verilebilir.
 • Bu web sitesini kullanan herkes Gizlilik Politikamızı ve  Site Kullanım Şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. Siteye üye olan herkes bu üyelik sözleşmesini kabul etmiş sayılır.